tekens van leven, tao, kindertao,
www.tekensvanleven.nl
"81 teksten van Tao Te Tjing"
1e en 2e versie
tekst: Roeland Schweitzer,
foto's: George Burggraaff

De Tao voor kinderen.
"Het vrede en vreugde boek"
kindertaoTEKST.pdf

Zodra een nieuwe pagina klaar is, kun je een (gratis) mail hierover krijgen. Je kunt hier een abonnement op nemen.